Laatu ja ympäristö

Laatu 

Wipro Infrastructure Engineering Oy:n laatujärjestelmä perustuu sertifioituun ISO 9001-standardiin ja sen noudattamiseen. Laatujärjestelmä on kehitetty yrityksemme toimintojen tukemiseen ja selkeyttämiseen. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä ja toimintansa laadusta. 

Hitsausprosessimme on sertifioitu standardin ISO3834-2:2005 mukaisesti.

Laatupolitiikkamme tärkeimmät periaatteet ovat:

- tasalaatuisuus, toimitusvarmuus ja palveluhenkisyys

- tuotevastuu, turvallisuusvaatimusten täyttäminen

- toimittajien kehittäminen yhteistyössä toimittajien kanssa

 

Ympäristö

Ympäristötoimiamme ohjaa sertifioitu ISO 14001-ympäristöjärjestelmä, lainsäädäntö sekä paikalliset vaatimukset. Ympäristöasiat otetaan huomioon toiminnassamme siten, että ihmisille tai ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 

Ympäristöpolitiikkamme tärkeimmät periaatteet ovat:

- luonnonvarojen säästäminen

- ympäristövaikutusten pienentäminen

- kestävä kehitys(elinkaariajattelu)

- avoimuus ympäristöasioiden hoidossa

 

Standardit ja turvallisuus

Wipron valmistamat tuotteet täyttävät kaikilta osin EU:n konedirektiivin vaatimukset. Tuotteidemme on täytettävä eri markkinoiden tuotevastuu- ja turvallisuusmääräykset sekä muut viranomaisten ja standardien tahoilta kohdistuvat vaatimukset ja määräykset. Wipro on ollut myös aktiivisesti mukana luomassa alan standardeja ja turvallisuusnormeja.