Jakość i środowisko

System zapewnienia jakości Wipro Infrastructure Engineering Oy opiera się na normie ISO 9001.  Został on opracowany z myślą, by wspierać nasze działania i dbać o ich przejrzystość. Każdy pracownik odpowiada za jakość swojej pracy i własne działania.

Nasze procesy spawania są certyfikowane zgodnie z normą ISO3834-2:2005.

 

Filarami naszej polityki jakości są:

- stała jakość, terminowe dostawy i gotowość do służenia klientom;

- odpowiedzialność za produkt i spełnianie wymogów bezpieczeństwa;

- rozwijanie łańcucha dostaw we współpracy z dostawcami.

 

Środowisko

W wypełnianiu zobowiązań firmy w zakresie ochrony środowiska kierujemy się systemem zarządzania zgodnym z ISO 14001, przepisami prawa i lokalnymi wymogami. 

W naszych działaniach bierzemy pod uwagę środowisko, aby zminimalizować niekorzystny wpływ na ludzi i przyrodę.

 

Filarami naszej polityki środowiskowej są:

- ochrona zasobów naturalnych;

- zmniejszanie wpływu na środowisko; 

- zrównoważony rozwój (cykl życia produktu);

- transparentne podejście do kwestii związanych ze środowiskiem.

 

Standardy i bezpieczeństwo

Produkty wytwarzane przez Wipro są zgodne z Dyrektywą maszynową UE. Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania dotyczące odpowiedzialności i bezpieczeństwa określane przez władze lokalne na poszczególnych rynkach. Wipro aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów i wymogów bezpieczeństwa dla przemysłu transportowego.