NUMMI-Tipparna

För krävande användning

Olika kunder, olika omständigheter och fordon kräver olika egenskaper av tippen. Wipro har i samarbete med kunderna utvecklat ett brett urval av hållbara, snabba och funktionssäkra tippar även för de mest krävande förhållandena. I vårt urval ingår singel- och dubbel cylindriga undermonterade tippar, flera olika typer av front tippar, specialcylindrar och skräddarsydda kundcylindrar.

Pålitlighet

NUMMI-tipparna är ett resultat av årtiondens produktutveckling. Varje cylinder provbelastas före leverans till kunden. På så sätt säkras cylinderns täthet och funktion. NUMMI-tipparna erbjuder pålitlig och hållbar lyftkraft långt in i framtiden, eftersom alla NUMMI-tipparna är konstruerade att hålla för hårt bruk även under extrema förhållanden. Reservdelar är tillgängliga 10 år efter att tillverkningen av tippcylindern har avslutats.

Globalt närvarande

Wipro har via sin egen organisation och sina samarbetspartners världsomfattande marknadskanaler. Samarbete med världens ledande påbyggnadsföretag har lyft NUMMI-tipparna till kännedom för hela användarkåren av tunga tippfordon.