Historia

Wipro Infrastructure Engineering Oy:s historia börjar år 1923. I början var tipparna mekaniska, s.k. stegmodeller, men redan i början av 50-talet tillverkades den första hydrauliska tippen.

Marknadsledare redan på 50-talet

Under årens lopp växlade företagets produktsortiment stort utgående från lågkonjunktur- och krigsår. År 1947 tillverkades den första tippanordningen och i början av 1950-talet inriktade produktionen sig slutligen på sin nuvarande bransch. I början var tipparna mekaniska, s.k. stegmodeller, men redan i början av 50-talet tillverkades den första hydrauliska tippen. Efter det intog Wipro Infrastructure Engineering Oy, tidigare Nummi Oy, hastigt marknadsledarens roll i Finland.

År 1965 inleddes produktionen av styckegodskranar och bakgavellyftar för lastbilar. Även denna produktionslinje upptog en betydande andel av marknaden och tillsammans med tipparna blev Nummi ett begrepp i Finland. Exportverksamheten inleddes i början av 1970-talet, till en början till Skandinavien och senare även till övriga Europa samt till Mellanöstern.

Internationalisering

Sedan Partek blivit ägare till företaget år 1979 började en målmedveten internationaliseringsprocess. Då Partek köpte Hiabs styckegodskransproduktion i medlet av 80-talet, avslutade Nummi produktionen av kranar och i stället kom hydraulcylindrar för lastanordningstillverkare. Bakgavellyftarna avskildes år 1993 till Focolift Oy och i och med detta uppstod Focolift-produktmärket. Hydrauto Group köpte Nummis verksamhet år 2003 från Kone Oy. År 2006 köpte Wipro Ltd Hydrauto och därmed även Nummis fabrik i Bjärnå.

Europeisk specialist inom hydraulik

För närvarande har NUMMI-tippar och -hydraulik fortsättningsvis en stark marknadsledande ställning Norden och hör till de mest kända produktmärkena inom sin bransch i hela världen. Wipro Infrastructure Engineering Oy har ett eget distributionsnät i Europa och till den övriga världen marknadsförs produkterna i samverkan med lastbilstillverkare och andra OEM-kunder.