GDPR-meddelande

Bästa kund

EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018. Den allmänna dataskyddsförordningen ersätter det tidigare personuppgiftsdirektivet 95/46/EU från 1995. Många av principerna står oförändrade, men dataskyddsförordningen ger dig som kund större rättigheter att bestämma över hur dina uppgifter används. Förordningen definierar även noggrannare än tidigare hur företagen ska följa de nya bestämmelserna.

Vi använder endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för skötseln av affärsförbindelserna mellan oss och dig. Typiska uppgifter som vi har är ditt namn och allmänna kontaktuppgifter såsom postadress, e-postadress och telefonnummer till din arbetsplats. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter och inga uppgifter som inte är nödvändiga för skötseln av affärsförbindelsen.