Certyfikat gwarancyjny

 

KayttoonottolomakeSeller and owner
Nie wolno przekazywać wyżej opisanego produktu do eksploatacji zanim maszyna, w której zostanie on zainstalowany nie otrzyma deklaracji zgodności z przepisami właściwej dyrektywy. Produkt został odebrany, zainstalowany i nadaje się do eksploatacji. Niżej podpisany zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i gwarancją, przekazanymi z produktem. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zwrócenie podpisanego jej egzemplarza producentowi w terminie 30 dni.